مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری کوهستان -بروجن

مسابقات بین‌المللی دوچرخه سواری کوهستان -بروجن
اولین میزبانی ایران را درمسابقات دوچرخه سواری بین‌المللی کوهستان دراستان چهارمحال وبختیاری شهرستان بروجن برگزار گردید که با حضور تیمهایی از کشور ترکیه، افغانستان، مالزی تایلند هند وایران دراین مسابقات به رقابت پرداختند.رقابت‌های بین‌المللی مسابقات دوچرخه سواری بین المللی بام ایران در روز نخست با قهرمانی فراز شکری از تیم چهارمحال و بختیاری پایان یافت.

افزودن نظر