نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه
نشست خبری سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با رسانه های داخلی و خارجی صبح روز سه شنبه ۲۰ خرداد در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

افزودن نظر