توقیف خودروهای مزاحم خیابانی

توقیف خودروهای مزاحم خیابانی
در سه شب گذشته ۵۵۹ دستگاه خودرویی که مزاحمت ایجاد می‌کردند توسط فرمانده انتظامی تهران بزرگ توقیف و ۱۳ فرد متخلف بازداشت و هزار و ۸۸۳ خودرو اعمال قانون شدند.

افزودن نظر