نماز جمعه تهران

نماز جمعه تهران
آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه نخست نمازجمعه امروز تهران با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: اعمال ما علاوه بر آن که خدا می‌بیند، یک نفر دیگر هم می‌بیند و مواظب است. اگر خیر باشد، دعا می‌کند و اگر شر باشد متاثر می‌شود و از خدا می‌خواهد که این گناهکار برگردد. آن فرد، حجت خدا حضرت حجت (عج) است.

افزودن نظر