مشکلات مردم سیل زده خسرج حمیدیه‎

مشکلات مردم سیل زده خسرج حمیدیه‎

با گذشت حدود دو ماه از وقوع سیل در استان خوزستان؛ هنوز در بسیاری از مناطق این استان مانند منطقه خسرج شهرستان حمیدیه زندگی مردم به روال عادی برنگشته و کمبود امکانات تأثیر بسزایی بر مردم گذاشته است.

افزودن نظر