اقامه نماز عید سعید فطر در امامزاده پنج تن

اقامه نماز عید سعید فطر در  امامزاده پنج تن
نماز عید سعید فطر صبح چهارشنبه ۱۵ خرداد۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم درامامزاده پنج تن لویزان تهران اقامه شد.

افزودن نظر