افطاری ساده درخیابان قصرالدشت تهران

افطاری ساده درخیابان قصرالدشت تهران
طرح «یک افطاری ساده» همزمان با ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام غروب دوشنبه ۳۰ اردیبهشت درخیابان قصرالدشت تهران برگزار شد.

افزودن نظر