موزه مردم شناسی حمام قجر

موزه مردم شناسی حمام قجر
حمام قجر یکی از کهن‌ترین و بزرگ ‌ترین گرمابه‌های قزوین است که در سال ۱۰۵۷ هجری قمری به وسیله امیر گونه خان قاجار قزوینی از سرداران شاه عباس صفوی به دستورشاه ساخته شده و نخست «حمام شاهی» نام داشته‌است.تاریخ بنای آن سال ۱۰۵۷ هجری قمری است.مساحت حمام قجر در حدود ۱۰۴۵ متر مربع است و از دو قسمت جداگانه زنانه و مردانه و سه بخش اصلی سربینه، میاندر و گرمخانه تشکیل شده است.

افزودن نظر