امضای تفاهم نامه شهرداری و وزارت راه و شهرسازی

امضای تفاهم نامه شهرداری و وزارت راه و شهرسازی
نشست امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی محله سیروس پایتخت عصر شنبه با حضور محمد اسلامی وزیر راه و پیروز حناچی شهردار تهران در وزارت راه برگزار شد.

افزودن نظر