نسل‌کشی سربرنیتسادرحالی آغاز شد که اروپادرعمل به وظایف ناکام بود

وزیر خارجه کشورمان در سالروز نسل کشی سربرنیتسا طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: ۲۵ سال پیش در چنین روزی نسل‌کشی سربرنیتسا در حالی آغاز شد که اروپا در عمل به وظایف بنیادین خود ناکام بود.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید