در انتخابات آتی آمریکا مردم ناگزیرند به یکی از دو شیطان رای بدهند

سیاستمدار اسکاتلندی با اشاره به اعتراضات اخیر آمریکا و تاثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت: گزینه های پیش روی شهروندان آمریکایی انتخاب یکی از دو شیطان یعنی «بایدن» یا «ترامپ» است.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید