عربستان کارگزار اسراییل در یمن؛ شکست در یک جنگ فرسایشی

سیر وقایع در یمن به ویژه دستیابی ارتش و رزمندگان انصارالله به جنگ افزارهای پیشرفته به سود این کشور در حرکت است و متجاوزان سعودی دیر یا زود ناگزیر به مذاکرات با انصارالله خواهند شد.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید