رئیس‌جمهور عراق: از نهادهای امنیتی حافظ جان شهروندان حمایت می‌کنیم

رئیس جمهور عراق در تماس تلفنی با معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که از نهادهای امنیتی و نظامی عراق برای انجام وظیفه ملی خود در حفظ جان شهروندان و اموال و جلوگیری از تخلف و تجاوز به شهروندان و امنیت عمومی پشتیبانی می‌کند.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید