«معامله قرن» برای نابودی مسأله فلسطین پایه ریزی شده است

«معامله قرن» برای نابودی مسأله فلسطین پایه ریزی شده است
سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی با اشاره به طرح موسوم به «معامله قرن» گفت: این طرح برای نابودی مسأله فلسطین پایه ریزی شده است.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی تأکید کرد: برگزاری تظاهرات‌های میلیونی بازگشت به مثابه تأکید بر گزینه مقاومت است.

بر اساس این گزارش، حازم قاسم در ادامه تصریح کرد: برگزاری هفتگی تظاهرات‌های بازگشت حاکی از عزم جمعی فلسطینیان برای شکست محاصره غزه است.

وی همچنین اظهار داشت: گزینه مقاومت بهترین گزینه برای مواجهه و رویارویی با پروژه‌های آمریکا و صهیونیسم جهت نابودی مسأله فلسطین است.

این مقام جنبش حماس همچنین با اشاره به طرح موسوم به معامله قرن گفت: این طرح برای نابودی مسأله فلسطین پایه ریزی شده است.

افزودن نظر