جدیدترین تصمیم رئیس شورای نظامی سودان

جدیدترین تصمیم رئیس شورای نظامی سودان
منابع سودانی از جدیدترین تصمیم رئیس شورای نظامی سودان خبر دادند.

منابع سودانی از انتخاب هاشم بابکر به عنوان رئیس ستاد ارتش این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ عبدالفتاح البرهان رئیس شورای نظامی سودان، هاشم بابکر را به عنوان رئیس ستاد ارتش این کشور برگزید.

شایان ذکر است که سودان اخیراً با کنار زدن عمر البشیر از قدرت از سوی نظامیان اوضاع و شرایط حساسی را سپری می‌کند.

افزودن نظر