هلاکت ۸ نظامی عربستان در کمین ارتش و کمیته های مردمی یمن

هلاکت ۸ نظامی عربستان در کمین ارتش و کمیته های مردمی یمن
یک منبع نظامی یمنی از هلاکت شماری از نظامیان سعودی به دست ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه جیزان خبر دادند.

یک منبع نظامی یمنی از هلاکت شماری از نظامیان سعودی به دست ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه جیزان خبر دادند.

این منبع نظامی اعلام کرد: در کمین موفق ارتش و کمیته های مردمی در منطقه المدافن در جبهه جیزان هشت نظامی سعودی کشته شدند.

از سوی دیگر توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران را در جبهه های مرزی با عربستان هدف قرار داد.

افزودن نظر