حزب الله درباره تشکیل دولت لبنان: توپ در زمین الحریری است

بیروت-شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر بر موضع این حزب در ضرورت اعطای سهمیه در دولت آینده به سنی های مستقل تاکید کرد و گفت که برای تشکیل دولت توپ در زمین «سعد الحریری» نخست وزیر است.

به گزارش گروه بین‌الملل ایمان نیوز، وی روز پنجشنبه در اظهارنظری گفت: بارها در گفت و گو با الحریری درباره ضرورت توجه جدی به مطالبه اعطای سهمیه در دولت به نمایندگان سنی مستقل سخن گفتیم. آنها اعتبار مردمی دارند و حضور در دولت حق آنهاست.


شیخ نعیم قاسم با اشاره به فراکسیون مرتبط با نمایندگان سنی مستقل در پارلمان جدید لبنان گفت: 6 نفر از 27نماینده سنی در پارلمان عضو این فراکسیون هستند و حق داشتن حداقل یک کرسی وزارتی در دولت را دارند.
وی تاکید کرد که نباید در دولت «وحدت ملی» مجموعه ای وزین، نماینده نداشته باشد و مستثنا شود.
معاون دبیرکل حزب الله گفت که نمایندگان سنی مستقل حق خود را می خواهند و این حزب نیز از حق آنها حمایت می کند.
وی افزود: ما معتقدیم کلید حل مساله در دست نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه است. اوست که می تواند فردا دولت را تشکیل یا آن را به وقت دیگری به تاخیر بیندازد.
حدود پنج ماه و نیم پیش سعد الحریری با کسب حمایت اکثریت پارلمان به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه معرفی شد اما وی هنوز نتوانسته این ماموریت را به سرانجام برساند.
حزب الله حدود دو هفته پیش از ارائه اسامی سهمیه وزیران خود در کابینه خودداری و آن را منوط به اعطای سهمیه به سنی های مستقل کرد.
سنی های مستقل در پارلمان لبنان می گویند «جریان المستقبل» به رهبری الحریری تمامی اهل سنت را نمایندگی نمی کند و نباید تمامی سهمیه وزیران سنی کابینه متعلق به این جریان باشد.
خاورم**2054

افزودن نظر