تظاهرات مردم الرقه ضد حضور نظامیان آمریکایی

شمار زیادی از ساکنان الرقه با برگزاری تظاهراتی خواستار خروج نظامیان آمریکایی و کردها از این استان سوریه شدند.

به گزارش گروه بین‌الملل ایمان نیوز، دهها نفر از ساکنان الرقه امروز دوشنبه با به اهتزاز درآوردن پرچم سوریه خواستار خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای کُرد از این استان شدند و حمله آمریکایی-اروپایی به سوریه را محکوم کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند: شماری زیادی از ساکنان الرقه با برگزاری تظاهراتی که از خیابان سیف الدوله در مرکز شهر به سوی خیابان ۲۳ برگزار شد شعارهای علیه حضور نظامیان آمریکایی و نیروهای حمایت مردمی کُردی در آن سر دادند و حمله آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه را محکوم کردند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی؛ تعدادی از نیروهای سوریه دموکراتیک که از ساکنان این استان عرب نشین هستند در کنار تظاهرات کنندگان قرار گرفتند.

شایان ذکر است که این اولین تظاهرات در مناطق تحت سیطره کردها در الرقه است که در آن ساکنان خواستار خروج نظامیان آمریکایی و کردها از این استان هستند.

افزودن نظر