یوکیا آمانو درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

یوکیا آمانو  درگذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

افزودن نظر