گروهی از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان راهی افغانستان شدند


افزودن نظر