10 کشته و زخمی در پی فرو ریختن سایه بان یک مسجد در استانبول


افزودن نظر