سفارت آمریکا با برگزاری رزمایش نظامی نشان داد که پادگان است

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به برگزاری مانور نظامی از سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.

«علی الغانمی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به برگزاری مانور نظامی از سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.

وی افزود: سفارتخانه نهادی دیپلماتیک است و وظایف و ماموریت های آن مشخص است خواه اینکه کوچک باشد یا بزرگ و طبق معاهده وین، یک مرکز دیپلماتیک اجازه در اختیار داشتن سلاح مگر با مجوز را ندارد.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در ادامه بیان کرد: برگزاری رزمایش نظامی در سفارت آمریکا، مغایر معاهده وین است و این سفارتخانه به پادگان تبدیل شده است و دیگر مرکز دیپلماتیک طبق عرف شناخته شده نیست.

گفتنی است که یک منبع امنیتی ساعاتی قبل از مانور نظامی تروریستهای آمریکایی در منطقه سبز بغداد که موجب ترس و وحشت شهروندان عراقی شد، خبر داده بود.

افزودن نظر