«جورج فلوید» و «ایاد حلاق» قربانی دو پلیس قاتل هستند

پویشی در شبکه های اجتماعی در دنیا راه افتاده است که به شباهت قتل جورج فلوید به سبب رنگین پوست بودن در آمریکا و ایاد حلاق در قدس به خاطر فلسطینی بودن ارتباط پرداخته است.

پویشی در شبکه های اجتماعی در دنیا راه افتاده است که به شباهت قتل جورج فلوید به سبب رنگین پوست بودن و ایاد حلاق از قدس به خاطر فلسطینی بودن پرداخته است.

در پویشی تحت عنوان «پلیس های آمریکایی و اسرائیلی هر دو تفکر نژادپرستانه دارند» یا «دو پلیس سیاست نژادپرستی دارند و می توانند پلیس واحدی باشند» یا «اولی جورج را کشت و دومی ایاد را» به تشابه قتل جورج فلوید در مینیاپولیس و ایاد الحلاق در قدس در فلسطین اشغالی، پرداخته شده است.

زنی به نام مها عبدالله در توییت خود آورده است: مانند بسیاری دیگر، «جورج» و «ایاد» در رژیم های ستمگر و استعماری و ضد بشری، زندگی کردند و کشته شدند.

زنی دیگر به نام ربی نیز نوشت: اگر سیاهپوست باشی یا فلسطینی، تهدید مرگ بر سرت سایه می اندازد. هویتی ملی برای نژادپرستی وجود ندارد.

جاد قضمانی وکیل مدافع خانواده حلاق این سئوال را مطرح می کند که اگر این در تل آویو رخ می دهد، چه می شد؟ و کاریکاتوری از دو جنایت که در آن دو پلیس آمریکا و اسرائیل دست بر گردن همدیگر انداخته و یکی در حال خفه کردن مرد سیاهپوست و دیگری در حال خفه کردن یک فلسطینی هستند، منتشر کرده است.

عایده توما سلیمان نماینده فهرست مشترک اعراب در کنست رژیم صهیونیستی هم در توییتی آورده است: اگر قتل در آمریکا شما را شوکه کرده است پس ببینید اینجا(فلسطین اشغالی) چه خبر است. ملت ما تحت اشغال است و توان نفس کشیدن ندارد.

القدس العربی در ادامه آورده است: این در حالی است که ایمن عوده از نمایندگان فهرست مشترک در کنست رژیم صهیونیستی به شدت به امیر اوحانا وزیر امنیت داخلی اسرائیل حمله کرده است و خطاب به وی گفته است: تو بزدل هستی و به افرادت باید دستور دهی که نوار ویدئویی که ثبت کننده جنایت ترور ایاد الحلاق در قدس اشغالی است را فاش کنند. چرا نوار ناپدیده شده است؟ وزیر امنیت بزدل و شریک در جنایت از پاسخ می گریزد اما ما به حقیقت دست خواهیم یافت.

این رسانه می نویسد: ایمن عوده در فایل ویدئویی دیگری خطاب به خانواده شهید ایاد الحلاق گفت: آه ای ایاد پاک که کل جرمت این است که به این ملت صابر وابسته هستی. قلبم با توست.

القدس العربی آورده است: پدر ایاد الحلاق می گوید که این قتل اگر نظامیان اسرائیلی به فریادهای ورده مربی همراه ایاد توجه می کردند، قابل پیشگیری بود زیرا همه در منطقه ایاد را می شناختند حتی نظامیان اسرائیلی، به ویژه که ایاد بیش از شش سال این مسیر را می پیمود. ایاد کارتی بر روی سینه خود داشت که وضعیتش را شرح می داد و نه سلاح داشت و نه چاقو.

این رسانه در ادامه به ادامه تظاهرات داخلی سرزمین های اشغالی در محکومیت اعدام ایاد الحلاق اشاره کرده است که تظاهرات کنندگان خواستار محاکمه جنایتکارانی که به روی ایاد الحلاق آتش گشوده اند، شده اند.

افزودن نظر