اهمیت مبارزه با فساد کمتر از اهمیت مبارزه با تروریسم نیست

رئیس جمهور عراق خاطرنشان کرد که باید موارد فساد در نهادهای حکومتی شناسایی و با آنها مبارزه شود.

برهم صالح رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با «رافل یاسین خضیر» رئیس دفتر نظارت مالی اظهار داشت که باید موارد فساد در نهادهای حکومتی کشف و شناسایی شود.

وی در ادامه افزود: با شناسایی این موارد فساد باید مسیر هدر رفتن اموال عمومی بسته شود.

برهم صالح همچنین گفت: باید همکاری های مشترک میان سازمان ها و نهادهای نظارتی و دولتی وجود داشته باشد تا موارد مربوط به فساد و نقض قوانین با شفافیت و بی طرفی کامل شناسایی شود.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت مبارزه با فساد کمتر از مبارزه با تروریسم نیست چرا که هر دو آنها ۲ روی یک سکه هستند.

پیش از این نیز مسئولان عراقی اعلام کرده بودند که روند مبارزه با فساد را در این کشور تشدید می بخشند.

افزودن نظر