ارتش اسرائیل برای رویارویی با انتفاضه سوم فلسطین آماده باشد

یک مسئول امنیتی سابق رژیم صهیونیستی نسبت به احتمال وقوع انتفاضه سوم بعد از الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی هشدار داد.

ژنرال «یعقوب عمیدرور» رئیس سابق شورای امنیت ملی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ارتش اسرائیل باید نسبت به وقوع انتفاضه سوم به دنبال الحاق بخشهایی از کرانه باختری آمادگی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: انتفاضه دوم پیش از این بدون هیچ مقدمه ای به وقوع پیوست و اگر قطع همکاری های امنیتی با فلسطینی ها همچنان ادامه پیدا کند نیروهای ارتش باید آماده باشند.

عمیدرور اظهار داشت: تصمیم الحاق بخشهایی از کرانه باختری یک تصمیم سیاسی بوده اما ارتش باید در هر صورت آمادگی برخورد با پیامدهای آن را داشته باشد.

لازم به ذکر است که تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی موجی از واکنش های منفی را در میان فلسطینی ها به دنبال داشته است.

افزودن نظر