هیأت سازمان ملل در عراق بی‌طرفانه عمل کند

معاون اول رئیس پارلمان عراق خاطرنشان کرد هیأت سازمان ملل در این کشور باید بی طرفانه و حرفه ای عمل کند.

«حسن کریم الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان عراق از هیأت سازمان ملل در این کشور خواست ضمن آنکه بی طرفانه و حرفه ای عمل خواهد کرد از دولت بغداد در زمینه های مختلف حمایت به عمل آورد.

وی در ادامه افزود: از هیأت سازمان ملل در عراق می خواهیم بی طرفانه و حرفه ای عمل کرده و از موارد منفی در عملکرد خود طی دوره گذشته در عراق عبور کند. عملکرد این هیأت باید در راستای احترام کامل به حاکمیت عراق و رهبران آن باشد.

الکعبی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین بین المللی نباید در امور داخلی عراق مداخله شود. همگان باید برای تقویت گفتگوهای سیاسی فراگیر برای حل و فصل تمام مسائل تلاش کنند.

وی در ادامه افزود: هیأت سازمان ملل حمایت های لازم را از دولت عراق در زمینه مسائل مربوط به امنیت مرزها و کمک های بشر دوستانه و بازگشت آوارگان به عمل آورد.

الکعبی از هیأت سازمان ملل خواست تا از تلاش های عراق برای محاکمه عناصر داعش و جنایات جنگی آنها و گرفتن غرامت از کشورهایی که اتباع آنها در این جنایات دست داشته اند حمایت کند.

افزودن نظر