اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا به انگلیس کشیده شد

صدها نفر از شهروندان انگلیسی در اعتراض علیه نژادپرستی در آمریکا دست به تظاهرات در لندن و دیگر شهرهای انگلیس زدند.

صدها نفر از شهروندان انگلیسی همزمان با شهروندان آمریکایی دست به تظاهرات علیه نژادپرستی زدند.

این اعتراضات با شعارهایی علیه نژادپرستی و در روبروی سفارت آمریکا در لندن برگزار شد.

در تصاویر منتشر شده، معترضان پس از طی مسافتی در روبروی سفارت آمریکا در لندن توقف کرده و شعار سر دادند.

همچنین اعتراضات مشابهی نیز در دیگر شهرهای انگلیس از جمله منچستر، بیرمنگام و گلاسکو علیه رفتار پلیس آمریکا برگزار شده است و در آنجا نیز معترضان علیه نژادپرستی پلیس آمریکا شعار دادند.

اعتراضات ضدنژادپرستی در انگلیس همزمان با اعتراضات مشابه در آمریکا برگزار شده، اگرچه در آمریکا این اعتراضات طی چند روز گذشته به خشونت کشیده شده است. این اعتراضات از دوشنبه هفته گذشته و بعد از انتشار ویدئویی آغاز گردید که در آن یک افسر پلیس، با زانوی خود آنقدر به گردن «جورج فلوید» سیاه پوست فشار آورد که راه نفس کشیدن بر او تنگ و در نهایت خفه شد.

در واکنش به این اقدام نژادپرستانه، دامنه اعتراضات به سراسر ایالات متحده کشیده شد تا آنجا که اکنون در ۲۵ شهر آمریکا حکومت نظامی برقرار است.

افزودن نظر