ارتش اتیوپی به شبه نظامیان برای حمله به سودان کمک کرده است

وزیر اطلاع رسانی سودان به حمایت اتیوپی از شبه نظامیان مسلحی که چند روز قبل به سودان حمله کردند، اشاره کرد.

فیصل محمد صالح وزیر اطلاع رسانی سودان به شدت به اتیوپی حمله کرد.

وی اعلام کرد: گزارش های میدانی حاکی است که یگانهایی از ارتش اتیوپی به شبه نظامیانی که چند روز قبل به سودان حمله کردند، کمک کرده است.

ویر اطلاع رسانی سودان بیان کرد: همه گزینه ها در روی آوردن به سازمان های منطقه ای و جهانی در مراحل بعدی درباره تجاوزات مرزی روی میز است.

وی از رایزنی های انجام گرفته میان خارطوم و آدیس آبابا به منظور مهار تنش مرزی که اخیرا رخ داده است، هم خبر داد.

گفتنی است که وزارت خارجه سودان روز گذشته کاردار اتیوپی در خارطوم را در اعتراض به ورود شبه نظامیان مسلح از اتیوپی به سودان و حمله آنها به شهروندان و نیروهای مسلح سودان در شرق این کشور که به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای ارتش سودان منجر شد، احضار کرد.

افزودن نظر