بی‌مسئولیتی آل‌خلیفه درقبال شهروندان بحرینی

آل خلیفه همچنان به بی مسئولیتی در قبال شهروندان بحرینی ادامه می دهد؛ به گونه ای که ممانعت آن از بازگشت بحرینی ها به خاک خود موجب سرگردانی‌شان در فرودگاه های دوحه و مسقط شده است.

آل خلیفه همچنان به بی مسئولیتی در قبال شهروندان بحرینی ادامه می دهد؛ به گونه ای که ممانعت آن از بازگشت بحرینی ها به خاک خود موجب سرگردانی‌شان در فرودگاه های دوحه و مسقط شده است.

بر اساس این گزارش، هواپیمای خطوط هوایی قطر به تازگی ۳۱ بحرینی را که از ایران به دوحه آمده و قصد پرواز به مسقط و سپس منامه را داشتند، از هواپیما پیاده کرد.

علت این مسأله به این ترتیب عنوان شده است که به دلیل اینکه منامه حاضر بپذیرش بحرینی های بازگشته از ایران نیست، مسقط هم قادر به پذیرش آنها نخواهد بود.

بنابراین علاوه بر ۷۶ بحرینی که در فرودگاه مسقط سرگردانند، ۳۱ نفر هم در فرودگاه دوحه بلاتکلیف مانده اند.

گفتنی است، از زمان شیوع کرونا، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از آمادگی کامل جهت انتقال بهداشتی و فوری میهمانان بحرینی به منامه برخوردار است؛ با این حال مقامات آل خلیفه در اقدامی ضد حقوق بشری و نامتعارف حتی حاضر به پذیرش شهروندان خود نیز نیستند.

این درحالی است که نمونه چنین اقدام ضد حقوق بشری تاکنون در هیچیک از کشورهای جهان سابقه نداشته است.

افزودن نظر