مشاجره میان حلبوسی و معاونش به دلیل تعویق جلسه پارلمان عراق

یک منبع پارلمانی عراقی از مشاجره میان محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور و معاونش حسن الکعبی به دلیل تعویق جلسه بررسی اعضای کابینه پیشنهادی محمد توفیق علاوی خبر داد.

یک منبع پارلمانی عراقی از مشاجره میان محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور و معاونش حسن الکعبی به دلیل تعویق جلسه بررسی اعضای کابینه پیشنهادی محمد توفیق علاوی خبر داد.

این منبع افزود: در حالی حسن الکعبی وابسته به جریان صدر بر برگزاری جلسه اصرار داشت و خواهان برگزاری آن بود اما حلبوسی به علت عدم حد نصاب لازم آنرا به تعویق انداخت که مشاجره وی با الحلبوسی بالا گرفت.

منبع پارلمانی عراقی تاکید کرد: الکعبی در داخل صحن مجلس مانده و بر برگزاری جلسه اصرار دارد.

این منبع پارلمانی اعلام کرد که جلسه به موعد دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد، موکول شده است.

به گفته این منبع پارلمانی؛ نمایندگان ائتلاف القوی، نمایندگان کردها و نمایندگان ائتلاف دولت قانون مخالف کابینه علاوی هستند.

افزودن نظر