ورود علاوی به پارلمان عراق

منابع پارلمانی عراقی از ورود محمد توفیق علاوی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق به صحن مجلس این کشور در آستانه بررسی اعضای کابینه پیشنهادی وی در پارلمان، خبر دادند.

منابع پارلمانی عراقی از ورود محمد توفیق علاوی نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه عراق به صحن مجلس این کشور در آستانه بررسی اعضای کابینه پیشنهادی وی در پارلمان، خبر دادند.

دفتر رسانه‌ای حسن الکعبی معاون اول رئیس پارلمان عراق ضمن اعلام این خبر از نشست الکعبی با علاوی پشت درهای بسته قبل از شروع جلسه بررسی وزیران کابینه علاوی خبر داد.

از سوی دیگر منابع پارلمانی به حضور نمایندگان در مجلس اشاره کردند.

افزودن نظر