روسها سقوط شهر سراقب در ادلب را تکذیب کردند

یک منبع نظامی روسی امروز صبح، گزارش های مربوط به تسلط تروریستهای مورد حمایت ترکیه بر شهر راهبردی سراقب در حومه ادلب را تکذیب کرد.

یک منبع نظامی روسی امروز صبح، گزارش های مربوط به تسلط تروریستهای مورد حمایت ترکیه بر شهر راهبردی سراقب در حومه ادلب را تکذیب کرد.

گفتنی است برخی منابع وابسته به مخالفان سوری مدعی تسلط تروریستهای مورد حمایت ترکیه بر شهر سراقب شده بودند.

این در حالی است که ارتش سوریه بر مناطق زیادی از جمله ام نیر و بلندهای آن، النبی طاهر، البراغیتی، کفرنجور، و تل مشراقه در حومه جنوبی ادلب مسلط شد و این پس از نبرد سنگین با تروریستها جبهه النصره رخ داد.

ارتش سوریه در حومه شمال غربی حماه پیشروی کرد و بر مناطق العنکاوی، العمقیه ، تل عمقیه، الحویجه، الحواش، جسر بیت الراس و طنجره مسلط شد.

نیروهای ارتش سوریه با پیشروی در این محور و دست دادن با یگانهای دیگر ارتش در حومه جنوبی ادلب در آستانه محاصره قرار دادن مرکز دیده بانی ترکیه در شیرمغار و روستاهای اطراف آن قرار دارند.

افزودن نظر