آمریکا دبیرکل گردان های حزب الله عراق را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه شب از تحریم دبیرکل گردان های حزب الله عراق خبر داد.

آمریکا دبیرکل گردان های حزب الله عراق را تحریم کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا «احمد الحمیداوی» دبیرکل گردان های حزب الله عراق را در فهرست تروریسم قرار داد.

افزودن نظر