چین: بازگشت تحریم‌ها علیه ایران راه حل مشکلات نیست

نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر تلاش کشورش برای نجات برجام خبر داد و از رویکرد آمریکا در برابر ایران انتقاد کرد.

«وانگ گون»، نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر تلاش کشورش برای نجات برجام خبر داد.

وانگ به نظرات مختلف اعضای کمیسیون مشترک درباره فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ساز و کار حل و فصل اختلافات» اشاره کرد و در عین حال افزود: در جلسه امروز هیچ بحثی درباره راه‌اندازی این ساز و کار مطرح نشده است.

نماینده چین همچنین افزود که طرف‌های برجام سرسختانه در تلاش برای حفظ این توافق هسته‌ای هستند.

وانگ گون از رویکرد آمریکا در برابر برجام نیز انتقاد کرد و گفت: بازگرداندن تحریم‌ها یا اجرا کردن مکانیسم حل و فصل اختلاف، پاسخ مشکلات فعلی نیست و شرکت‌کنندگان در جلسه کمیسیون مشترک نیز تأیید کردند که این مسئله نباید در دستور کار قرار گیرد.

این دیپلمات چینی همچنین نسبت به تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها و فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران هشدار داد.

سخنان نمایند چین در میان خبرنگاران و پس از کمیسیون مشترک برجام در وین صورت گرفت که با حضور اعضای باقی مانده در برجام امروز چهارشنبه برگزار شد.

افزودن نظر