آمریکا گروهی از شهروندان و شرکت‌های لبنانی را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که گروهی از افراد و نهادهای لبنانی را مشمول تحریم قرار خواهد داد.

وزارت خزانه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از شهروندان و نهادهای لبنانی را مشمول تحریم قرار داده است.

آن گونه که رویترز اعلام کرده تحریم این افراد و نهادها به دلیل ارتباط با «بنیاد شهدا» لبنان صورت گرفته که در فهرست تروریستی مورد ادعای آمریکا قرار دارد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در این ارتباط اعلام کرده است که شرکت اطلس تحت کنترل و مالکیت «بنیاد شهدا» و همچنین مقام ارشد شرکت اطلس، «محمد علی» و نهادهای وابسته به این شرکت را مشمول این تحریم‌ها ساخته است.

«شیخ یوسف عاصی» و «جواد نورالدین» نیز از دیگر افرادی بوده‌اند که به دلیل مقام ارشدشان در بنیاد شهدا لبنان تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

براساس آنچه وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده، کلیه دارایی‌های افراد و نهادهای ذکر شده در آمریکا مسدود شده و معامله با آن‌ها مشمول مجازات خواهد بود.

افزودن نظر