المیادین: شهادت سردارسلیمانی بر حضور گسترده مردم تأثیر گذاشته است

یک شبکه عرب زبان ضمن انتشار تصاویر مستقیم از حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: شهادت سردار سلیمانی بر حضور گسترده مردم ایران در انتخابات تأثیر گذاشته است.

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشته است.

بر اساس این گزارش، شبکه المیادین ضمن پوشش اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان، به انتشار تصاویری مستقیم از این انتخابات مبادرت ورزید.

شبکه المیادین در گزارش خود حضور مردم در پای صندوق های رأی در ایران را گسترده توصیف کرد.

این شبکه تأکید کرد: شهادت سردار سلیمانی بر حضور گسترده مردم ایران در انتخابات تأثیر گذاشته است.

افزودن نظر