شرط اصلی برای اعطای رأی اعتماد به کابینه «محمد توفیق علاوی»

یکی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد که شرط اصلی در اعطای رأی اعتماد به کابینه نخست وزیر این کشور تضمین اخراج نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی ها از خاک عراق است.

فالح الخزعلی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرد که شرط اصلی در اعطای رأی اعتماد به کابینه نخست وزیر این کشور تضمین اخراج نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی ها از خاک عراق است.

وی طی سخنان امروز خود تصریح کرد که حضور نظامی آمریکا اکنون بزرگترین چالش امنیتی عراق به شمار می رود.

الخزعلی تاکید کرد که خروج آنها مانع بهانه جویی برای دخالت های خارجی در امور کشور می شود.

وی افزود: بعد از آنکه شاهد شکست داعش در عراق بودیم اینک دولت باید موانع تجهیز نیروهای مسلح عراق به سلاح های جدید و پیشرفته با هدف قطع وابستگی نظامی به آمریکایی ها را برطرف کند.

الخزعلی هم چنین خواستار اجرای تصمیم پارلمان برای اخراج نیروهای بیگانه از جمله آمریکایی ها از عراق شد و گفت که این شرط اساسی رای ما به کابینه نخست وزیر است.

افزودن نظر