سخنرانی بشار اسد به مناسب پیروز های چشمگیر ارتش سوریه

رئیس جمهور سوریه در سخنانی به مناسبت پیروزی های چشمگیر اخیر ارتش سوریه گفت: ارتش سوریه همه محاسبات دشمن را وارونه خواهد کرد.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با اشاره به پیروزی های چشمگیر اخیر ارتش سوریه گفت: هنگامی که شهر حلب آزاد شد گفتم که قبل از آزادسازی مشابه بعد آن نخواهد بود. من بر مهین پرستی ساکنان حلب و وفاداری آنها به کشورشان آگاه بودم. گفتم که ارتش سوریه همه محاسبات دشمن را وارونه خواهد کرد و این رخ داد.

وی افزود: درود بر ارتش سوریه و درود بر مردم و متحدان به مناسبت این دستاورد مهم. حلب پیروز شد و سوریه پیروز شد. ارتش سوریه در انجام وظایف خود در پاسداشت کشور از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. ارتش سوریه ارتشی مردمی است. در تاریخ هیچ ارتشی پیروز نشده است مگر اینکه مردم با آن در نبردش مشارکت داشته اند. ما این را در حلب و دیگر شهرهای سوری مشاهده کردیم. هنگامی که به آغوش ارتش سوریه پناه بردید حامی شما بود و از شما محافظت کرد و به خاطر شما جانفشانی کرد.

بشار اسد تاکید کرد: ارتش سوریه به نبرد ادلب و حلب صرف نظر از حباب های صوتی که از شمال می آید ادامه خواهد داد. این عملیات برای بازپس گیری وجب به وجب اراضی جمهوری عربی سوریه است.

در حال تکمیل...

افزودن نظر