زمان تحقق استقلال و حاکمیت برای عراق فرا رسیده است

رهبر جریان صدر با انتشار یک پست توئیتری به تظاهرات میلیونی فردا علیه حضور نظامیان آمریکایی در عراق اشاره کرد.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر با انتشار یک پست توئیتری در خصوص تظاهرات میلیونی فردا تاکید کرد: زمان توجه به وطن فرا رسیده است. ساعت تحقق استقلال و حاکمیت به صدا درآمده است.

وی خطاب به عراقی ها تاکید کرد: یک عراق مستقل با حاکمیت افراد صالح را بشارت دهید.

لازم به ذکر است که حدود یک هفته قبل مقتدی صدر فراخوان برگزاری تظاهرات میلیونی طی فردا را منتشر کرده بود.

این درخواست با استقبال مردم و گروه های سیاسی در عراق رو به رو شده است.

افزودن نظر