پکن: هرگز تحریم‌های یکجانبه یا قلدری آمریکا را نخواهیم پذیرفت

وزیر خارجه چین در سخنانی تصریح کرد: هرگز تحریم‌های یکجانبه یا قلدری آمریکا را نخواهیم پذیرفت.

«وانگ یی» وزیر خارجه چین در سخنانی اعلام کرد: آماده‌ ایم از طریق گفتگو و بحث‌ های مبتنی بر برابری و احترام متقابل اختلاف‌ ها با ایالات متحده را حل کنیم؛ اما هرگز تحریم‌ های یکجانبه یا قلدری را نخواهیم پذیرفت.

این در حالیست که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز پیشتر در سخنانی با تکرار مواضع خصمانه خود علیه پکن و مسکو اعلام کرد: چین و روسیه به سرعت در حال نوسازی نیروهای مسلح و توسعه توانمندی‌ های خود در حوزه‌ های فضا و سایبر هستند و به لطف تقویت توان ارتش‌ هایشان جسورتر شده‌ اند. پکن و مسکو نه تنها در حال نقض حاکمیت کشورهای کوچک‌ تر هستند؛ بلکه به منظور سودجویی خودشان در تلاش برای تضعیف قوانین و هنجارهای بین‌ المللی هم هستند! اکنون، در درجه اول چین و در درجه دوم روسیه اولویت‌ های اصلی وزارت دفاع است. تلاش‌ های وقیحانه چین برای ارعاب کشورهای کوچک‌ تر و اعمال ادعاهای دریایی نامشروع، همسایگانش را تهدید و ثبات بازارهای منطقه را تضعیف می‌ کند و ریسک فقر را نیز افزایش خواهد داد.

افزودن نظر