قطر در کنار لبنان خواهد بود

وزیر دارایی قطر به موضع گیری درباره تحولات لبنان پرداخت و از حمایت دوحه از بیروت در شرایط نابسامان اقتصادی لبنان سخن گفت.

علی شریف العمادی وزیر دارایی قطر به موضع گیری درباره تحولات لبنان پرداخت.

وی افزود: قطر در کنار لبنان خواهد بود.

وزیر دارایی قطر تاکید کرد: لبنان کشوری مهم است و ثبات اقتصادی و سیاسی آن برای کشورهای حوزه خلیج فارس مهم است.

العمادی اعلام کرد: ما به کشورهای زیادی در خاورمیانه کمک کرده ایم و امروز لبنان از حیث اوضاع اقتصادی مرحله سختی را سپری می کند.

این در حالی است که چندی قبل سعد حریری نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان از مقامات برخی کشورها برای کمک به لبنان در اوضاع نابسامان اقتصادی که دارد، درخواست مساعدت کرده بود.

افزودن نظر