آمریکایی ها به دنبال بهره برداری از اعتراضات لبنان هستند

دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به بهره برداری آمریکایی ها از اعتراضات و تظاهرات در لبنان اشاره کرد.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: آنچه در لبنان از تظاهرات و اعتراضات رخ می دهد شاهد هستیم که آمریکایی ها به سرعت برای بهره برداری از آن و به کار گیری آن برای منافع خود دست به کار می شوند.

وی افزود: آمریکایی ها به شکل وقیحانه و علنی در این تظاهرات دخالت می کنند. نماینده آمریکا در شورای امنیت به شکل واضح گفت که تظاهرات در لبنان، یمن و عراق و هر مکانی که ایران در آن است ادامه خواهد یافت و فشارها تا تحقق اهداف سیاسی آمریکا ادامه خواهد یافت.

نصرالله تاکید کرد: آنچه نماینده آمریکا گفت به مفهوم این است که این ناآرامی های ابزار فشار بر ایران است. آمریکایی ها از روز این تظاهرات را انقلاب ملت لبنان علیه حزب الله قلمداد کرده اند و رسانه های عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس هم به آنها کمک کرده اند با علم به اینکه احدی این موضوع را مطرح نکرده است. آمریکایی ها یا خودشان را گول می زنند یا دنیا را یا اینکه برخی لبنانی ها گزارش های اشتباه و گمراه کننده می دهند.

دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: حرفهای پمپئو علیه حزب الله نشان دهنده فشار وی بر لبنان برای خارج کردن حزب الله از دولت است و این بعید است. بهره برداری آمریکایی ها از تظاهرات لبنان آشکار است و این همزمان با آن است که اسرائیلی ها آنچه در لبنان رخ می دهد را به مثابه فرصتی می دانند. پمپئو با سخنانش، خود را سخنگوی ملت لبنان می داند!

وی گفت: حزب الله خطر اول برای اسرائیل و علیه طمع ورزی های آن و خطری برای طرح های هیمنه آمریکا بر لبنان و منطقه است. حزب الله خطری برای ملت لبنان نیست بلکه مدافع ملت لبنان است.

نصرالله گفت: دولت آمریکا و رژیم اسرائیل سیاست باج خواهی را دنبال می کنند. معادله آمریکایی که به دنبال تحمیل آن بر ملت لبنان هستند این است« از حاکمیت خود به امید کمک به شما دست بردارید». از همه لبنانی ها می خواهم که هوشیار باشند و تحت تاثیر این دعوت های فریبکارانه و اقدامات تحریک آمیز آمریکا برای سوق دادن لبنان به فتنه و هرج و مرج قرار نگیرند.

در حال تکمیل..

افزودن نظر