شلیک مقاومت فلسطین به سمت یک «کوادکوپتر» اسرائیلی

نیروهای مقاومت فلسطین به سمت یک کوادکوپتر اسرائیلی شلیک کردند.

نیروهای مقاومت فلسطین به سمت یک هدف اسرائیلی شلیک کردند.

بر اساس این گزارش نیروهای مقاومت فلسطین به سمت یک کواد کوپتر اسرائیلی شلیک کردند.

این کواد کوپتر در حال نزدیک شدن به یکی از مواضع متعلق به نیروهای مقاومت فلسطین در شمال نوار غزه بود.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

افزودن نظر