تبعات دخالت ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ فاجعه بار بود

رئیس جمهور چاد تبعات دخالت ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ را فاجعه بار توصیف و اعلام کرد که آفریقا به تنهایی نباید بار این تبعات وحشتناک را به دوش بکشد.

به نقل از روسیاالیوم ادریس دبی رئیس جمهور چاد تبعات دخالت ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ را فاجعه بار توصیف و اعلام کرد که آفریقا به تنهایی نباید بار این تبعات وحشتناک را به دوش بکشد.

وی افزود: تبعات دخالت ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ فاجعه بار بود. این فاجعه واقعی بود و نباید آفریقا به تنهایی مسئولیت آنرا تحمل کند. از تبعات این حمله این بود که لیبی به محلی برای فعالیت باندهای جنایتکار و گروههای تروریستی مبدل شد و منبعی برای صدور تروریستها به ساحل و حوزه دریاچه چاد شد.

ادریس دبی از واکنش منفعلانه جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم در کشورهای ساحل آفریقا انتقاد کرد.

وی به تاثیرات درگیری ها در کشورهای مجاور به ویژه لیبی بر کشورش پرداخت و گفت: درگیری ها بر همه واردات و صادرات به لیبی تاثیر گذاشته است که این موجب بحران اقتصادی چاد شده است. همه صادارات ما به لیبی، نیجریه و جمهوری آفریقای مرکزی متوقف شده است که سبب کسری بودجه شدیدی شده است که به بالا رفتن هزینه معیشتی بی سابقه ای در کشور ما تبدیل شده است. این سبب شده است که ۵۰۰ هزار چادی از لیبی و جمهوری آفریقای مرکزی به کشور بازگردند. در کنار آن صدها هزار آواره از کشورهای مجاور در چاد از سال ۲۰۰۳ به سر می برند.

افزودن نظر