نتابج غیر رسمی| «قیس سعید» پیروز انتخابات ریاست جمهور تونس شد

نتابج غیر رسمی| «قیس سعید» پیروز انتخابات ریاست جمهور تونس شد
نتابج غیر رسمی| «قیس سعید» پیروز انتخابات ریاست جمهور تونس شد

نتایج اولیه غیررسمی انتخابات ریاست‌جمهوری تونس که از سوی مراکز نظرسنجی‌ صورت گرفته، حکایت از پیروزی «قیس سعید» دارد.

افزودن نظر