وقوع انفجار در مسیر پلیس نظامی روسیه در درعا

وقوع انفجار در مسیر پلیس نظامی روسیه در درعا
مرکز روسی آشتی ملی سوریه از وقوع انفجار در مسیر گشتی های پلیس نظامی روسیه در جنوب سوریه خبر داد.

مرکز روسی آشتی ملی سوریه از وقوع انفجار در جنوب سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، مرکز مذکور اعلام کرد که عناصر مسلح یکی از گشتی های پلیس نظامی روسیه را در جنوب سوریه هدف قرار دادند.

این انفجار در مسیر حرکت گشتی های پلیس نظامی روسیه در استان درعا به وقوع پیوست.

نیروهای امنیتی سوریه بعد از وقوع این انفجار خود را به محل مذکور رساندند.

بر اساس اعلام رسانه ها، این انفجار تلفاتی برجای نگذاشته است.

افزودن نظر