مأموریت نظامی آلمان در عراق و سوریه تمدید می‌شود

مأموریت نظامی آلمان در عراق و سوریه تمدید می‌شود
مأموریت نظامی آلمان در عراق و سوریه به مدت یک‌سال تمدید می‌شود.

دولت آلمان اعلام کرد که احزاب مهم سیاسی این کشور برای تمدید ماموریت نظامیان خود در عراق و سوریه به توافق رسیده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تمدید مدت ماموریت نظامیان آلمان در عراق و سوریه به مدت یک سال و به منظور مقابله با بقایای عناصر داعش اعلام شده است.

افزودن نظر