صدور حکم ۲۵ سال زندان برای محمد بدیع

صدور حکم ۲۵ سال زندان برای محمد بدیع
دادگاه مصری حکم حبس برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر را صادر کرد.

دادگاه مصری حکم حبس برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر را صادر کرد.

بر اساس این خبر؛ دادگاه مصری برای محمد بدیع در موضوع موسوم به جاسوسی برای حماس حکم حبس به مدت ۲۵ سال صادر کرد.

شیرین فهمی رئیس دادگاه کیفری قاهره اعلام کرد ۲۵ سال زندان برای بدیع و ۱۰ نفر دیگر از رهبران اخوان المسلمین صادر شده است.

افزودن نظر