آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه به صدا درآمد

آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه به صدا درآمد
رسانه های رژیم صهیونیستی به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

جزییات بیشتری هنوز مخابره نشده است.

افزودن نظر