بازگشت حدود ۱۰۰۰ آواره سوری به کشور خود

بازگشت حدود ۱۰۰۰ آواره سوری به کشور خود
مرکز روسی مستقر در سوریه از بازگشت حدود ۱۰۰۰ آواره سوری به کشور خود از مرزهای اردن و لبنان خبر داد.

مرکز روسی آشتی ملی واقع در سوریه اعلام کرد که حدود ۱۰۰۰ آواره سوری از اردن و لبنان وارد کشورشان شدند.

این مرکز اعلام کرد که آوارگان سوری مذکور طی ۲۴ ساعت گذشته وارد کشور خود شدند.

این آوارگان از کشور لبنان و گذرگاه یابوس و هم چنین از سمت اردن و گذرگاه نصیب وارد سوریه شدند.

شایان ذکر است که روند بازگشت آوارگان سوری از کشورهای مختلف به کشور خود هم چنان ادامه دارد.

افزودن نظر